Pública

1.INTRODUCCIÓ

Per desenvolupar aquesta activitat he escollit un complex Esportiu situat a Girona, en concret el Geieg de Palau. Aquest complex Esportiu consta d’una pista d’atletisme, camps de futbol de gespa artificial i natural, camp de rugbi, pistes de tenis i un gran bosc.

Aquest edifici no es troba al centre de la ciutat sinó que es troba a una zona on hi ha més espais destinats a l’esport i espais universitaris. Si es passa per davant no es veu, ja que queda amagat pels arbres que té a l’entrada

 

         

 

Fa poc que he començat a treballar-hi, i crec que és un bon espai per analitzar. En aquest cas, l’anàlisi serà del desenvolupament de la mobilitat dins l’edifici. Per on entrar, per on accedir a les instal·lacions exteriors, com moure’s per dins…

A causa de la situació en la que ens trobem pel COVID 19, les senyals que hi ha s’han col·locat per millorar la circulació i evitar aglomeracions. Abans de la situació actual gairebé totes les senyalitzacions que hi ha no hi eren, per la qual cosa circular per l’edifici era més complicat.

Dins l’edifici trobem diferents plantes amb diferents espais. Els principals són l’entrada on trobem recepció i alguns despatxos, dues plantes amb vestidors i una planta inferior amb un gimnàs. A la part superior de l’edifici hi ha una zona amb maquines de menjar i un espai multiús.

És un edifici amb espais molt simples i semblants, la circulació per dins és simple, però no per això ha de ser lògica.

El recorregut més utilitzat és el que va des de l’entrada on hi ha la recepció, fins a la zona esportiva on hi trobem camp de futbol, pista atletisme… i el gimnàs.

 

2.DESCRIPCIÓ ESPAI I SENYALS

Actualment a tota la instal·lació hi trobem fletxes i cartells que ens indiquen el recorregut. Com ja he dit no sé si això és a causa de la situació actual o anteriorment també hi era la senyalització.

Només d’accedir a la instal·lació em trobo una uns cartells a les portes que m’indiquen quines són d’entrada i quines de sortida, al terra també hi trobo unes fletxes que m’indiquen la direcció que he de seguir. En aquesta mateixa zona, trobem unes cintes al terra que indiquen la zona per la qual s’ha de passar.

Un cop a l’interior de l’edifici, trobem una maqueta de tot l’espai exterior però no de l’interior de l’edifici. Aquesta ens pot ajudar a orientar-nos però no a moure’ns per dins l’edifici.

Al llarg de l’edifici trobem fletxes al terra que ens indiquen cap on hem d’anar, cartells que ens informen quin camí agafar per anar a un lloc o un altre. Per últim trobem cintes que ens barren el pas per no anar a zones que no podem anar.

En algunes portes hi podem veure cartells que ens informen del que hi ha dins o a qui pertany aquell espai.

La informació que hi ha és comprensible ja que és molt simple i no n’hi ha en abundància, que a vegades això provoca confusió al públic. També com ja he dit, la circulació per aquest espai no és molt complexa, per la qual cosa la senyalística que hi pot haver no pot ser molt complicada tampoc.

En general estan ben ubicats per informar cap on s’ha de dirigir la gent. Però podrien estar més ben col·locats, és a dir, totes les fletxes estan al terra i algunes es podrien col·locar a les parets. Els cartells d’entrada i sortida només estan col·locats fora de l’edifici, de manera que quan surts has de recordar quines eren les portes d’entrada i quines les de sortida.

És un edifici simple, en el qual s’entra a un nivell i la sortida a l’exterior per utilitzar les instal·lacions es un nivell inferior, de manera que per lògica només cal baixar per poder accedir-hi. Però en cas de voler utilitzar algun vestidor en concret o anar al gimnàs, si no hi hagués cap cartell seria més complicat.

4.IMATGES DE L’ESPAI I SENYALS

                               

 

4.QUINS SENYALS TROBO?

 FLETXES AL TERRA: les fletxes que anem trobant al llarg de la instal·lació ens informen de la direcció que s’ha de seguir que arribar al lloc que volem. Aquestes estan enganxades al terra, i en trobem dins i fora de la instal·lació. Les exteriors són més grans que les interiors, i per tant es poden veure millor.

   

                                               

 

  • CARTELLS D’ENTRADA I SORTIDA O INTERIORS: per accedir a l’interior de l’edifici hi ha tres portes, per saber per quina cal passar trobem uns cartells que ens indiquen quines són de sortida i quines d’entrada, d’aquesta manera no hi ha confusió i tampoc aglomeració de gent en un sol espai. A l’interior de la instal·lació també trobem cartells que en cas de trobar més d’un camí ens informen de que trobarem a cada un d’ells.       
  • CINTES AL TERRA: les cintes ens marquen els espais de pas, ens indiquen els diferents carrils per on ha de passar la gent   
  • OBJECTES: per tal d’evitar el dubte en certs espais de la instal·lació s’han col·locat objectes, com tanques o cintes per no deixar passar a les persones, d’aquesta manera si hi ha més d’un camí i un està obstaculitzat amb tanques o cintes no hi ha dubte de per on passar.   
  • CARTELLS A LES PORTES: a moltes portes de la instal·lació hi trobem cartells que ens informen del que hi podem trobar. Des de cartells que ens informen de despatxos fins a cartells que ens indiquen qui pot accedir a cada un dels vestidors.   

 

5.REFLEXIÓ

La instal·lació a nivell estètic no crida molt l’atenció, té un interior molt simple però no per això és lògic i senzill. Abans de la situació actual del COVID la instal·lació no estava gens senyalitzada, de manera que la circulació pel seu interior no era fàcil, però mostrava un interior més net, ja que tots els element incorporats no s’han integrat en l’estètica actual. Sense la senyalística ens trobàvem dins un espai on el moviment de l’usuari era més complicat.

Amb la nova senyalística, l’usuari es troba menys perdut, i té un camí per anar seguint. Tot i així s’hi podria afegir algun cartell que indiqués que hi ha a cada planta, i que trobem en la planta on som. També s’hi podria afegir algun plànol o similar per orientar-se dins l’edifici.

Bienvenidos y bienvenidas!

Pública

Bienvenidos a mi Folio personal. Esta entrada se ha generado automáticamente, y sirve para explicar la plataforma académica de portafolios.

Folio es una plataforma académica, desarrollada por la UOC y basada en WordPress para permitir a la comunidad académica interactuar de forma rica y abierta. Permite presentar trabajos en el aula, al profesorado, a la comunidad o en abierto.

Es probable que en este espacio haya contenidos que no sean visibles si no formas parte de la comunidad académica hasta que no entres en el Campus accediendo a Folio.

Si se trata de tu espacio personal, puedes entrar para comenzar a editarlo!